Răspunsuri

2014-05-23T17:37:33+03:00
L=6  ap=12    At=Al+Ab      Al=Pb*ap/2      Ab=l²       ab=6²   ab=36cm²    p=4l  p=4*6    p=24cm       al=24*12/2    al=288/2   al=144cm²    at=144+36    at=180 cm²
2014-05-23T18:05:36+03:00
aria totala=aria laterala+ aria bazei
aria laterala=perimetrul bazei x apotema piramidei/2
=6x4)x12/2
=144
aria bazei =l²=6²=36
aria torala=144+36
=180 cm
2014-05-23T18:05:32+03:00
aria totala=aria laterala+ aria bazei
aria laterala=perimetrul bazei x apotema piramidei/2
=6x4)x12/2
=144
aria bazei =l²=6²=36
aria torala=144+36
=180 cm