Rezolvati ecuatia si calculati suna si produsul radacinilor ei
x²+6x - 7 = 0

2
In caz ca nu intelegi cu delta:
x²+6x - 7 = 0 ; x²+7x-x-7=0; x(x+7)-1(x+7)=0; (x-1)(x+7)=0 => x-1=0; x=1 sau x+7=0; x=-7 S = 1+-7 = -6 si P =1*(-7) = -7

Răspunsuri

2014-05-23T17:05:33+03:00
Δ= b² - 4ac
Δ= 6² - 4 x 1 x(-7)
Δ= 36 +28
Δ=64
x1 este egal cu-b +√Δ supra 2a, adica -6 +8 supra 2, -2 supra 2, deci -1.
x2 este egal cu b -√Δ supra 2a, adica -6 -8 supra 2, -14 supra 2, deci -7.
2014-05-23T17:09:14+03:00
X² + 6x - 7 = 0
Δ= b² - 4ac = 6² - 4 * 1 * (-7) = 36 + 28 = 64
x₁ = (-b + √Δ) / 2a = (-6 +8) / 2 = 1
x₂ = (-b - √Δ) / 2a = (-6 - 8) / 2 = -7
S = x₁ + x₂ = -b / a = -6 / 1 = -6
P = x₁ * x₂ = c / a = -7 / 1 = -7