ΔABC este un triunghi dreptunghic cu masura unghiului A= 90 de grade, lungimea catetei AB =6 cm si masura unghiului C = 30 de grade. Calculati lungimile ipotenuzei si medianei corespunzatoare ipotenuzei.

1

Răspunsuri

2014-05-22T15:43:16+03:00
O cateta o afli folosind functiile trigonometrice ptr unghiul de 30 de grade vezi ce se potriveste pentru cazul tau,apoi cu teorema lui pitagora afli ipotenuza   iar mediana o  afli cu TEOREMA MEDIANEi  care spune ca intr-un triunghi dreptunghic,mediana construita din varful unghiului drep este jumatate din lungimea iponenuzei presupun ca ai inteles cat de cat  este usor succes!!!