Răspunsuri

2014-05-22T11:24:25+03:00
 .Legumicultura prezintă unele caracteristici faţă de celelalte sectoare ale producţiei vegetale. Astfel putem menţiona:-gradul înalt de intensivitate, datorat unor particularităţi ale plantelor legumicole şi tehnologiilor de cultură; majoritatea speciilor au un potenţial productiv ridicat, obţinându-se producţii mari la unitatea de suprafaţă;-practicarea legumiculturii se face pe suprafeţe relativ restrânse, dar peterenurile cele mai bune (fertile, irigabile, mecanizabile);-pentru amenajarea terenului comportă investiţii mari (pentru irigare şimecanizare), de constituire a spaţiilor pentru cultură (sere, solarii) şi adepozitelor de păstrare a produselor;-legumicultura se practică tot timpul anului, folosindu-se spaţii încălzite(sere) şi neîncălzite (solarii);-tehnologiile de cultură sunt foarte complexe şi se diferenţiază de la ospecia la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi specii, în funcţie de locul de cultură, dedestinaţia producţiei şi de perioada de cultură;-majoritatea legumelor fiind perisabile, se impune măsuri speciale derecoltare, transport, depozitare, păstrare şi de condiţionare pentru valorificare;-datorită marii complexităţi a tehnologiilor, necesită un volum mare deforţă de muncă comparativ cu alte sectoare ale producţiei vegetal
1 5 1