Răspunsuri

2014-05-21T15:22:47+03:00
A + b = 162
a   __/  -35
b  __/__/__/   - 47
b / 3 = a
47 + 35 = 82
162 - 82 = 80
80 / 4 = 20
a = 20 ramase in prima cutie
b = 20 * 3 = 60 ramase in a doua cutie
20 + 35 = 55 bomboane au fost in prima cutie
60 + 47 = 107 bomboane au fost in cea de-a doua cutie


3 4 3
2014-05-21T15:44:20+03:00

b   - 47
b / 3 = a
47 + 35 = 82
162 - 82 = 80
80 / 4 = 20
a = 20 ramase in prima cutie
b = 20 * 3 = 60 ramase in a doua cutie
20 + 35 = 55 bomboane au fost in prima cuti
1 5 1